Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Magia bierze się z cierpliwości. To jest zdolność krystalizacji swej percepcji, stopniowego zerwania zasłon iluzji, i zgodnie z intencją, użycie tej ostrości do manipulacji rzeczywistością w kierunku pożądanego efektu, pozostawiając oczywiście przestrzeń dla łaski i dla ewentualnej porażki. To subtelny taniec, i aby tańczyć go dobrze, trzeba najpierw nauczyć się podstawowych kroków, zanim zaczniemy improwizować. Tutaj docieramy do kwestii dyscypliny. W świecie nadmiaru obfitości, stale konkurującym o naszą uwagę, ścieżka do mądrości leży nie tyle w kolekcjonowaniu oderwanych doświadczeń, ale w usunięciu rozproszenia.
— Światoslaw Wojtkowiak
Reposted fromstonerr stonerr viacarmenluna carmenluna
8907 84cd
Reposted frombabyface babyface viacarmenluna carmenluna
2219 5259
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna
4562 9e9f 500
Reposted fromyouuung youuung viacarmenluna carmenluna
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacarmenluna carmenluna
0842 94cd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapraesens praesens
Człowiek czasem podejmuje jakąś decyzję, sam nie wie, w jaki sposób, i ta decyzja trwa siłą rozpędu. Z roku na rok coraz trudniej ją zmienić.
— nieznośna lekkość bytu, Milan Kundera
Reposted fromprzeblyski przeblyski viapraesens praesens
6495 5357 500
Taki komplement, to ja rozumiem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapraesens praesens
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt viapraesens praesens
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viapraesens praesens
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viapraesens praesens
2223 6d0a 500
Biedny Władek, najwyraźniej już poprzedni wstrząs go przerósł - nie trzymał się dobrze.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaGunToRun GunToRun
8319 0e04 500
Reposted frompampunio pampunio viaGunToRun GunToRun
1593 77de 500
Reposted fromfungi fungi viaGunToRun GunToRun
2587 9731 500
Reposted fromzciach zciach viaGunToRun GunToRun
6330 c2be
Reposted fromusunto usunto viaGunToRun GunToRun
6501 d660
Reposted fromkarahippie karahippie viaGunToRun GunToRun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl