Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0949 58e4 500
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci. Nie wiem, czy pan kiedyś coś takiego odczuwał, ale jakby coraz trudniej było przeżyć dzień. Nie, nie o to chodzi, że długi. Jakby to panu powiedzieć. No, tak jak dzisiaj. Dzień jak każdy, a całe życie.
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromblacksunshine blacksunshine viaolewka olewka

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolewka olewka
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
9948 f506 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaGunToRun GunToRun
5046 354c 500

noise2010:

Pamphlet about the “Sea Concert” (conducted by the Polish artist Edward Krasinski). The pamphlet documents Tadeusz Kantor’s Panoramic Sea Happening, which took place at the Polish seaside town of Osieki in 1967.

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaGunToRun GunToRun
3272 2d22
Kocham słowo cherlawy.
Reposted fromthebasscomesin thebasscomesin viaGunToRun GunToRun
1613 80c6 500
Reposted frompiehus piehus viaGunToRun GunToRun
1801 3644 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
Reposted fromFlau Flau viamaryjanejanis maryjanejanis
5130 08b5
Reposted fromyikes yikes vianoisetales noisetales
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy vianoisetales noisetales
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
9750 e58b 500
Reposted fromregcord regcord viaprincess-carolyn princess-carolyn
3031 373a
6694 c40d
Reposted fromteijakool teijakool viamaryjanejanis maryjanejanis
8503 a22e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl