Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6114 6801
Reposted fromaunds aunds viaszpaqus szpaqus
5088 4cb2
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaszpaqus szpaqus
9651 af23 500
Reposted fromrachelinajolie rachelinajolie viaszpaqus szpaqus
9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viaszpaqus szpaqus
0166 0834 500
Reposted fromfungi fungi viaszpaqus szpaqus

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viaszpaqus szpaqus
have you told her yet
Reposted fromdogs dogs viaszpaqus szpaqus
In Polish we actually have a word "wihajster" which means "that thing whose name I don't know or can't remember", and it's a phonetic transcription of German "wie heißt er?"
Reposted fromjaphy japhy viaszpaqus szpaqus
5386 bfca 500
Reposted frommatwin matwin viaszpaqus szpaqus
0003 0a08
Reposted fromneon neon viaszpaqus szpaqus
4133 3a45
Reposted fromzungud zungud vialooziker looziker
4827 8242
Reposted fromtfu tfu vialooziker looziker
2700 b8b2 500

lissanaria:

standalonefics:

nubbsgalore:

nubbsgalore:

Happy #ObamaDay

(photos by pete souza, official white house photographer)

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

thank you.

I wanted this to go on forever

same.

Reposted fromsugikinator sugikinator viatutus tutus
0943 6a52
Reposted fromshepard shepard viainsanedreamer insanedreamer
7867 d36a
Reposted fromhysterie hysterie viakaat kaat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl